GDPR - oznámení správce

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Vážení,

společnost NEMO - Realitní a obchodní společnost s r.o., jakožto správce osobních údajů, Vás v souladu s GDPR informuje o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci našeho obchodního jednání.

Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) Vás INFORMUJEME, že společnost NEMO - Realitní a obchodní společnost s r.o., IČO: 60110970, se sídlem Havlíčkova 508, 500 02 Hradec Králové, jakožto správce osobních údajů, ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, tj. osobní údaje fyzických osob, které jsou jejími partnery (nájemníci) nebo které za její partnery jednají (členové domácnosti, příbuzní).

Osobní údaje mohou být v rozsahu: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa skutečného pobytu, adresa pro doručování, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, číslo bankovního účtu, podpis, e-mail, telefonní číslo. Osobní údaje získáváme od subjektů údajů nebo z veřejných zdrojů. 

Právním základem zpracování osobních údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR: (i) nezbytnost pro splnění smlouvy a (ii) nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce.

Účely zpracování jsou zejména: jednání o smluvním vztahu, plnění povinností ze smluvního vztahu, evidence a aktualizace smluv a uchovávání v systému správce, uplatňování nároků a pohledávek ze smluvního vztahu, provádění informačních činností ohledně služeb a produktů správce, sledování spokojenosti obchodních partnerů a subjektu údajů, zjišťování kvality služeb, zvyšování kvality poskytovaných služeb, jakož i účely identifikace subjektu údajů a komunikace.

Vaše osobní údaje nebudou předávány jinému správci, pokud to nebude nezbytné pro plnění našeho smluvního vztahu, např. předání údajů subjektům zajišťujícím pojištění apod. Mohou být rovněž předány na základě zákonných povinností orgánům veřejné moci.  Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Osobní údaje mohou být pro nás zpracovány zpracovatelem na základě zvláštního smluvního vztahu.

Osobní údaje budou uchovávány jako dokument v listinné podobě, popř. jako dokument v elektronické podobě, a v databázi v elektronickém systému správce.

Ohledně Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování a profilování. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu + 10 let.  V případě, že k uzavření smluvního vztahu nedojde, činí doba uložení Vašich osobních údajů 24 měsíců od jejich poskytnutí nebo získání.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům za účelem kontroly a pořízení jejich kopie. Má právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, uplatnění námitky, výmaz po skončení zpracování. Má právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřadu na ochranu osobních údajů), pokud by nakládání s osobními údaji bylo v rozporu s právními předpisy. Kontaktní údaje správce ohledně osobních údajů jsou: NEMO - Realitní a obchodní společnost s r.o., Havlíčkova 508, 500 02 Hradec Králové, e-mail: info@nemo.eu tel.: +420 603 911 694.NEMO
REALITNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST s r.o.
Havlíčkova 508
500 02 Hradec Králové 1
DIČ CZ60110970
Sp. zn. C5456 vedená u KS v HK
ID datové schránky: vhwpu2q

Tel:     +420 495 514 904
Mobil: +420 603 911 694

(Ing. Daniel Polák)

Mobil: +420 728 844 874
(JUDr. Ladislav Polák)

Mapa Zobrazit mapu »